Heesters

150 150 Kruidjes.be

 In Elseviers groene almanak van 1981 vond ik een interessant lijstje met sierheersters waarmee je van alles kunt doen. Als je er twintig jaar geleden jam, siroop, kompot of thee van kon maken, moet dat nu ook nog lukken.

Appelbes (Aronia arbutifolia)
Vers niet erg smakelijk.

Beredruif (Arcotostaphylos uva-ursi)
De bessen zijn melig en smaken vers niet lekker.

Braam (Rubus-soorten)
Rubus spectabilis heeft gele vruchten.
Rubus odoratus heeft rode vruchtjes. Die zijn heerlijk voor jams, desserts of sap.

Duindoorn (Hippophaë rhamnoides)
Je kunt de bessen zo eten of er jam van maken.

Dwergmispel (Cotoneaster-soorten)
Je maakt het best compote van de bessen, want ze smaken niet lekker als je ze vers eet.

Gele kornoelje (Cornus mas)
Je kunt jam maken van de donkerrode vruchten. Die smaakt heerlijk naar veenbessen.

Japanse kwee (Chaenomeles-soorten)
De beenharde appeltjes kun je verwerken tot jam, zoals je kweeperen verwerkt.

Jeneverbes (Juniperus communis)
De gedroogde besjes fleuren de smaak van je stoofpotjes op. Denk eraan dat de jeneverbeswortels giftig zijn.

Kastanje (tamme) (Castania sativa)
Je kunt de kastanjes poffen, verwerken tot meel of er zoete dessertjes van maken.

Kraaiheide (Empetrum nigrum)
Vers of voor jam. Het kan allebei.

Krenteboompje (Amelanchier laevis)
Smakelijke, zoete bessen (de vogels weten dat ook).

Lijsterbes (Sorbus aucuparia)
Vooral de lijsterbes met grote vruchten, zoals de variëteit edulus, zorgt voor lekkere jam, sap of compote.

Mahoniestruik (Mahonia aquifolia)
De bessen smaken vers nogal zuur. De jam smaakt beter.

Meidoorn (Crataegus monogyna)
Je kunt er tinctuur of jam van maken. De vruchtjes zijn vers niet zo smakelijk.

Mispel (Mespilus germanica)
De vruchten zijn half rot (= beurs) eetbaar. De jam smaakt heerlijk.

Moerbei (Morus alba en Morus nigra)
De bessen zijn vers smakelijk en sappig.

Rozen (Rosa soorten)
Zowel de blaadjes als de rozenbottels kun je verwerken tot siroop, jam of thee.

Sierappel (Malus-soorten)
De appeltjes smaken nogal ranzig en zuur. Maar voor jam, gelei of sap kun je er rustig mee aan de slag.

Vlier (Sambucus nigra)
Bloemen en vruchten zorgen voor heerlijke siroopjes, jams en thees.

Zuurbes (Berberis vulgaris)
Je kunt er lekkere sappen en jam van maken.

  • Bericht-tag: