Hulst

150 150 Kruidjes.be

Geen kerstmis zonder hulst

 


Heidense hulst

 

De glimmende bladeren dragen een wasachtige jas en blijven daarom lang groen . Romeinen gaven elkaar tijdens hun Saturnaliafeest, op 17 december, hulsttakjes. Kelten en de Germanen vereerden de hulst als een heilige boom. En dat was later natuurlijk een doorn in de ogen van de Christenen. Die bomen allemaal omhakken was een optie … maar dat hebben ze wijselijk toch maar niet gedaan. Een fatsoenlijk, christelijk verhaal bij die heidense boom vertellen. Dat was het alternatief. Gelukkig …

Hulst met een christelijk sausje

De hulst staat nu symbool voor het lijden van Christus. De doornen van de hulst doen denken aan de doornenkroon van Christus en de rode bessen symboliseren zijn bloed. Daarom vind je ook vaak hulst op gebak, papier, servetten en allerlei dingen die bij Kerstmis horen.

Trouwens, de hulst was vroeger een palmboom. Toen de mensen in Jeruzalem riepen dat Christus moest gekruisigd worden, was de palm zo verbolgen dat hij van woede stekels kreeg. In het Duits heet hulst trouwens ’Stechpalme’. In plaats van een palmtakje laten ze op sommige plaatsen in Duitsland en Zwitserland hulst zegenen op Palmpasen. Als je dan zo’n hulsttakje achter het kruisbeeld steekt, blijf je beschermd tegen blikseminslag, hekserij en ziekten.

 

  • Bericht-tag: